Đã Đóng

Call centers

0 freelancer đang chào giá trung bình $ cho công việc này

vkpatel2991

Hi, I have team of tele-callers having excellent communication skills. Can you please provide all the details about this campaign?

$8333 USD trong 30 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0