Đã Đóng

Comercial Vino HORECA

1 freelancer đang chào giá trung bình €1666 cho công việc này

XpertCoolDev777

Hi Greetings of the day! As a Microsoft Stack Developer, I have been developing Xamarin and Web Apps for 3+years. Idearly I have built this app using Xamarin Forms. [login to view URL] Thêm

€1666 EUR trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0