Đã đóng

Cooperation With Local Event Or Wedding Planner

Dự án này đã nhận được 1 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $55 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
1
Mô tả dự án

Hi there

I running an custom men's suit studio in HongKong specially for high quality handmade suits for men.

we want work together with local wedding planner or some company to promote this business

2PCS(jacket、pants)$299 USD

3PCS(jacket、pants、vest)$369 USD

My offer is $50 USD every suit when the items was sold.

If you are interested, let me know and we can work out some details!

Regards

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online