Đã hoàn thành

Develop a video detailing our software' benefits and features

Dự án này đã kết thúc thành công bởi aiadv với giá $750 USD trong 15 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$750 - $1500 USD
Đã hoàn thành trong
15 ngày
Tổng đặt giá
7
Mô tả dự án

Applicants should be able to develop a short video, tailored for B2B sales, detailing every element of our platform; including voice-over. Inquire for more details.

Được hoàn thành bởi:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online