Đã đóng

Find Resellers For My Custom Mens .Suit.

Dự án này đã nhận được 1 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $155 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
1
Mô tả dự án

Hi there,we running an custom men's suit studio in HongKong specially for high quality handmade suits for [url removed, login to view] shipped more than 500+ suits for US CA DE [url removed, login to view] shop and wedding planner every month.

we want work together with right person to promote this business,I am sure I can be a super competitive and qualified partner for your.

2PCS(jacket、pants)$299 USD

3PCS(jacket、pants、vest)$369 USD

My offer is $50 USD every suit when the items was [url removed, login to view] we can offer Fixed Size Suits if you need,

If you are interested, let me know and we can work out some details!

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online