Đã đóng

Find me some Leads

Dự án này đã được trao cho TheQuality1st với giá $5000 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$5000 - $10000 USD
Tổng đặt giá
7
Mô tả dự án

Detailed Job Description:

You are to shop at Wal-Mart and give a report on customer service, quality of product, and cleanliness of the establishment.

Được trao cho:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online