Đã đóng

Help me to sell manufacturing equipment

Dự án này giờ đã đóng với ngân sách dự án là min RM200000 MYR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
min RM200000 MYR
Mô tả dự án

A complete heat treatment monitoring and control system whereby material under treatment is closely monitored and controlled by an automatic system. Benefit of the system include yield improvement, waste reduction, paperless data management and easy access as it is completely web based.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online