Đã đóng

Hire a User Interface / IA Designer

Dự án này đã nhận được 26 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $580 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
26
Mô tả dự án

We sell a product as a single package and then want to guide the customer into a "Buy Flow" process where they are asked a couple of questions. For example, the user may not want the entire package and only needs a part of the package so the system should guide them to selecting 1 of 2 parts of the package. For example the full package presented is the bundled package. Then the user isn't satisfied because they only need part of the package so we ask questions then present one of the 2 items that are in that bundled package.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online