Đã đóng

Mercado de Cosméticos (House personal care) Market of cosmetic

Dự án này giờ đã đóng với ngân sách dự án là $1500 - $3000 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$1500 - $3000 USD
Mô tả dự án

Good afternoon.

Looking for a global classification of products from the cosmetics and toiletries sector, these products (toilet, cosmetics and personal care) should be classified by subsectors and segments of each subsector, each product must have identified the types of surfactants they use.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online