Đã đóng

NEED FEMALE PHONE OPERATOR TO ANSWER CALLS FOR PROFESSIONAL ESCORT SERVICE BUSINESS

Dự án này đã nhận được 10 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $20 USD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$8 - $15 USD / hour
Tổng đặt giá
10
Mô tả dự án

This job does not involve having sex. We are looking for a female staff member to handle phone calls***

We need a professional female phone operator to answer phone calls for our escort company. The job will involve answering phone calls from men looking to meet female escorts in their city and collecting their INFORMATION.

A standard phone call will go like this:

You - "Hello, thank you for calling.. My name is [YOUR NAME]. Would you like to book an appointment with one of our girls?"

Customer - "Yes,

You - "What's your name and address

Customer - "Yeah, how much does it cost?"

You - "It costs $200/hr to book the [url removed, login to view] . Would you like to go ahead and book an appointment now?

Customer - "Yes I would"

You - "Great, Will this be cash

Customer - yes

You - "Thank you. ill be sending ashley.. shell be there in 30-40 mins

***If you are a female with good conversation skills and speak perfect english we would love to work with you.***

***You must work 6 hours a day 5 days a week for this job ***

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online