Đã Đóng

Sales and Marketing

4 freelancer đang chào giá trung bình $1238 cho công việc này

$1250 SGD trong 20 ngày
(1 Nhận xét)
2.0
A7med3awwad94

A proposal has not yet been provided

$1250 SGD trong 20 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
RheenaOBLead

I am a Sales & Telemarketing expert. Feel free to check my profile and listen to my audio sample by clicking this link : [login to view URL] Relevant Skills and Experience Thêm

$1250 SGD trong 20 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
vinodalexraj

A proposal has not yet been provided

$1200 SGD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0