Đã Đóng

Sales and Marketing

5 freelancer đang chào giá trung bình ₹1050 cho công việc này

₹1300 INR trong 1 ngày
(3 Nhận xét)
2.8
josephineduku

A proposal has not yet been provided

₹1050 INR trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
Zippinder

A proposal has not yet been provided

₹1050 INR trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
arthurcanuto

A proposal has not yet been provided

₹1000 INR trong 4 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
asazac

A proposal has not yet been provided

₹850 INR trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0