Còn mở

Sell luxury products

Dự án này sẽ kết thúc trong 4 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là €416 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€250 - €750 EUR
Tổng đặt giá
9
Mô tả dự án

Hi there freelancers

I need yo to sell high quality luxurious items for which I will pay a 75% commission on each sale which is up to 5000 for some items.

Please give an estimate of how many products you believe you can sell in a month

Hope to talk soon

Conor

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online