Sell something for me -- 2

 • Tình trạng Đang Mở
 • Ngân sách $10 - $30 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 3

Mô Tả Dự Án

We manufacture eco friendly handmade elephant tung products.. we need sales agent and can work with us.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Looking to make some money?

 • Set your budget and the timeframe
 • Outline your proposal
 • Get paid for your work

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online