Sell something for me

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $6000 - $12000 HKD
 • Tổng Lượt Chào Giá 5

Mô Tả Dự Án

[url removed, login to view] need to recruit some part-time workers to do the promotion work.

Our company have over 5 years of experience in selling sports products and most of our customers are . I hope you can to promote our website and products make of your [url removed, login to view] can share it with you friends or [url removed, login to view] you can put our link on your home [url removed, login to view]'s so easy. when you friends pay [url removed, login to view] will pay you more than a 8% [url removed, login to view] can discuss the detail of promotion on facebook or twitter. Looking forword to cooperate with you.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online