Đã đóng

Sell something for me

Dự án này đã nhận được 5 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $8333 HKD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$6000 - $12000 HKD
Tổng đặt giá
5
Mô tả dự án

[url removed, login to view] need to recruit some part-time workers to do the promotion work.

Our company have over 5 years of experience in selling sports products and most of our customers are . I hope you can to promote our website and products make of your [url removed, login to view] can share it with you friends or [url removed, login to view] you can put our link on your home [url removed, login to view]'s so easy. when you friends pay [url removed, login to view] will pay you more than a 8% [url removed, login to view] can discuss the detail of promotion on facebook or twitter. Looking forword to cooperate with you.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online