Đã đóng

Sell something for me

Dự án này đã nhận được 2 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $29 USD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$20 - $40 USD / hour
Tổng đặt giá
2
Mô tả dự án

We are a web development agency. We pride ourselves on awesome customer experience and amazing quality of service. We are looking to grow and are adding to our sales team.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online