Đã Đóng

Sell something for me

I need a sales manager. who should look after 2 of my store in Hyderabad.

Kỹ năng: Bán hàng

Xem thêm: need sales staff, need sales staff decoration, need sales people, need sales man fast, need sales manager

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) India

Mã Dự Án: #13464441

2 freelancer đang chào giá trung bình ₹7889 cho công việc này

₹7777 INR trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
jbackell

A proposal has not yet been provided

₹8000 INR trong 30 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0