Đã đóng

Telemarket for me

Dự án này đã nhận được 10 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $11 USD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$8 - $15 USD / hour
Tổng đặt giá
10
Mô tả dự án

I need someone to call leads and set appointments for sales calls.

Our business produces corporate health & wellness events, and this role would be calling corporate HR or C suite folks to create interest in our events and secure appointments for us to close. Could become long term, might include bonus/commission based on success rate.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online