Đã đóng

Vender algo para mim

Dự án này giờ đã đóng với ngân sách dự án là R$30 - R$90 BRL.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
R$30 - R$90 BRL
Mô tả dự án

Vender algo para mim Bom falo bem, posso trabalhar como promotora em bares e balada, converso bem , amor fazer eventos e não sou book Rosa deixa bem claro!

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online