Đã đóng

Working tools for Hvac Coil cleaner (drain pan)

Dự án này giờ đã đóng với ngân sách dự án là min $50000 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
min $50000 USD
Mô tả dự án

1. Prefer a partner from USA and do the following for free at first stage.

2. Will research about a cooling type in the US, Russia, and suggested countries.

3. Need to locate a manufacturer in a patent-sensitive country, try to

avoid open to-print countries.

4. Resourceful (a must)

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online