Working tools for Hvac Coil cleaner (drain pan)

 • Tình trạng Đang Mở
 • Ngân sách min $50000 USD

Mô Tả Dự Án

1. Prefer a partner from USA and do the following for free at first stage.

2. Will research about a cooling type in the US, Russia, and suggested countries.

3. Need to locate a manufacturer in a patent-sensitive country, try to

avoid open to-print countries.

4. Resourceful (a must)

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online