I would like to hire a Salesman

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $3000 - $5000 USD

Mô Tả Dự Án

Im looking for a sales man or women to pitch my perfume line to stores

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Looking to make some money?

 • Set your budget and the timeframe
 • Outline your proposal
 • Get paid for your work

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online