Đã Đóng

I would like to hire a Salesman

Im looking for a sales man or women to pitch my perfume line to stores

Kỹ năng: Tiếp thị đại trà, Bán hàng

Xem thêm: hire lawyer line, salesman hire, find new sales man, hire graphic designers line, clothing line stores brochures, led line stores, clothing line stores

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Lawrence, United States

Mã Dự Án: #13129549