Đã đóng

I would like to hire a Salesman -- 2

Dự án này giờ đã đóng với ngân sách dự án là $20000 - $50000 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$20000 - $50000 AUD
Mô tả dự án

We need some very good salesman to help us to develop our products and services in Laser Cutting, Thermal Spraying, Sand Blasting, Balustrade etc area.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online