Đã đóng

Marketo Program Execution

Dự án này đã nhận được 2 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $1250 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$750 - $1500 USD
Tổng đặt giá
2
Mô tả dự án

Marketo program design and execution on an ongoing basis:

Overall program set-up to understand marketing impact & acquisition

1. List management

2. Overall campaign/program design and execution

3. Nurture program

4. Reporting (Open rates, CTR, campaign attribution)

5. Integration with SFDC

6.. Lead source reporting by acquisition type and source

Projects will be intermittent - estimated 10-12 hours per week.

.

.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online