Đã đóng

I want to create a web, and this web create a inmortal person

Dự án này đã nhận được 2 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $201389 CLP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$125000 - $375000 CLP
Tổng đặt giá
2
Mô tả dự án

And the buttom are red

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online