Đã Hủy

Manuscript to be typed

I would like my book typed and edited its 110 pages i would pay 150 dollars for both jobs

Kỹ năng: Viết quảng cáo, Thiết lập Bản thảo, Màn hình Windows

Xem thêm: typed book, edited , book jobs, script book, book edited, pay jobs, pages copywriting, copywriting script, book pages, pay dollars, 150 pages book

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Ashburn, United States

Mã Dự Án: #1094