Need Sharepoint Developer to configure Sharepoint workflows

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $250 - $750 USD

Mô Tả Dự Án

A). We need developer to configure SharePoint, must be integrated with AD for authentication.

1. Workflow processes must be enabled

2. Multiple levels ( 2 – 5 levels) of approvals

3. Multiple active directory permissions

4. For document publication approval

5. Onboarding & off boarding process

B) Secure Access must be implemented SSL

C) Version control must be enabled with checking in & checkout

This is for Corporate Intranet with multiple Departments, Dept. staff and users

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online