Đã hoàn thành

SharePoint

Dự án này đã kết thúc thành công bởi farrukhqazi với giá $35 CAD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 CAD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
3
Mô tả dự án

Looking for a SharePoint Expert to help us creating a custom list in SharePoint 2013 connecting to active directory. We want to create a Employee Directory pulling the data from Active directory and display it in a custom list. This list should be able to export to excel. Preferred solution is to do this using Business connectivity service, Dont want to do a people search list as we cant export this list to excel

Some one who have expertise in this, will require less than a hour to do this. Budget is to complete it for $30,

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online