SharePoint

 • Tình trạng Đã Hoàn Thành
 • Ngân sách $10 - $30 CAD
 • Tổng Lượt Chào Giá 3

Mô Tả Dự Án

Looking for a SharePoint Expert to help us creating a custom list in SharePoint 2013 connecting to active directory. We want to create a Employee Directory pulling the data from Active directory and display it in a custom list. This list should be able to export to excel. Preferred solution is to do this using Business connectivity service, Dont want to do a people search list as we cant export this list to excel

Some one who have expertise in this, will require less than a hour to do this. Budget is to complete it for $30,

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Hoàn thành bởi:
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online