Đã đóng

migrate imap to office 365

Dự án này đã nhận được 32 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là £171 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£20 - £250 GBP
Tổng đặt giá
32
Mô tả dự án

Hello, we want to migrate our IMAP emails (WHM-Cpanel hosted at inmotionhosting) to our new office 365 server. We have 5 users that need using the complete office (emails + apps) and 1 other person that needs to use only email. We also have another 11 email inboxes, some of them can be deleted but I am not sure how this will work on the new exchange server (do we pay for licenses for all this inboxes?).

We need this done ASAP as we want to have everyone using the shared calendar option in outlook. At the moment the calendar is being saved locally and they are aware that this cannot be migrated.

We are looking forward to hearing from you.

Thanks,

Deborah - Sense Media

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online