Đã đóng

office 365 admin

Dự án này đã được trao cho REAC với giá £150 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£20 - £250 GBP
Tổng đặt giá
17
Mô tả dự án

I am looking for someone with good details experience in Office 365 Admin, exchange admin, email migration (mac to exchange) and hosting settings.

I have a Business 365 account, as well as multiple hosted sites. I would like to arrange all my email addresses from the hosted sites to be all under the Business 365 Account. Not even sure if that is possible.

I would then like to migrate my mac email (which includes 4 email addresses) onto my exchange 365 so to retain the history.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online