cache configurations using Dinero IV

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $10 - $30 USD

Mô Tả Dự Án

I want a shell script that use Dinero IV to run three benchmark traces with different configurations. Also to compute the CPI for each benchmark- cache configuration combination.

The task is easy but i m not familiar with Dinero IV. contact me and I will provide more details.

Thanks

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online