Đã đóng

Cambiar posición campo texto personalizado

Dự án này đã nhận được 14 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $28 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
14
Mô tả dự án

Necesitaria cambiar de posición del campo personalizado que se puede añadir en el producto y que se mostrara en la pestaña que está al lado de la descripión?? La pestaña es detalle del producto. Sólo sería un cambio de posición del campo o campos creados.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online