Đã đóng

My Shopping Project

Dự án này đã nhận được 23 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $395 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
23
Mô tả dự án

Visit this web and see our work : [url removed, login to view]

SURIS COMPUTER is pakistan’s biggest online store, laptop battery charger laptop accessories price in karachi pakistan,

cheap price Laptop Battery, Laptop Charger, Laptop Keyboard, Laptop Lcd, Laptop Led, Laptop processor, Laptop Bodies, Laptop repairing services ,

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online