Chinese Name Phonetic Transcription (IPA)

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $20 - $60 CAD
 • Tổng Lượt Chào Giá 15

Mô Tả Dự Án

I have 600 Chinese surnames

I want someone with linguistic knowledge to phonetically transcribe them (IPA).

Please do not bid if you are not a native Chinese speaker.

Look at this link for IPA:

[url removed, login to view]:IPA_for_Mandarin

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online