Đã đóng

Chinese Name Phonetic Transcription (IPA)

Dự án này đã nhận được 15 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $67 CAD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$20 - $60 CAD
Tổng đặt giá
15
Mô tả dự án

I have 600 Chinese surnames

I want someone with linguistic knowledge to phonetically transcribe them (IPA).

Please do not bid if you are not a native Chinese speaker.

Look at this link for IPA:

[url removed, login to view]:IPA_for_Mandarin

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online