Đã hoàn thành

Marketing brochure translation

Dự án này đã kết thúc thành công bởi ChinaSkywalker với giá $30 AUD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 AUD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
7
Mô tả dự án

Translate a marketing brochure into SC. Special instruction will be provided.

293 words from English into Simplified Chinese. The budget is $30. Deadline 17:00pm Sunday 19 Feb 2017.

Được hoàn thành bởi:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online