Đã đóng

Digital Marketing Needed for Our Music Company

Dự án này đã nhận được 19 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $19 USD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$15 - $25 USD / hour
Tổng đặt giá
19
Mô tả dự án

we are coming up with music we wish to reach our targeted audience effectively by using Social media and digital marketing

You should answer this question while submitting your proposal:

Provide a clear example of a similar job you have done in the past.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online