Còn mở

Facebook Advertising

Dự án này sẽ kết thúc vào 1 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là €15 EUR / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€12 - €18 EUR / hour
Tổng đặt giá
17
Mô tả dự án

We're looking for someone to run several Facebook Ad Campaigns

We want to work with someone that has successfully run lead-gen campaigns. I will provide further information about our business on a call.

Please attach examples of previous campaigns that you have run (removed by admin).

Thanks.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online