Find me connect with social media celebrity

 • Tình trạng Đang Mở
 • Ngân sách ¥2000 - ¥6000 CNY
 • Tổng Lượt Chào Giá 25

Mô Tả Dự Án

need you find all kinds of celebrity on social media

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online