Đã đóng

Growth YouTube Channel & Video Editing

Dự án này đã nhận được 24 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $4 USD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$2 - $8 USD / hour
Tổng đặt giá
24
Mô tả dự án

I need to VR to grow my YouTube audience.

Tasks are:

(1) Post value-giving, high liked comments on other popular YouTube-Channels

(2) Post engaging comments under my videos with different user names

If you have experience in editing

(3) Raw video edit

(4) Ideas for engaging / funny elements for each raw video edit

Depending on the quality of work and results produced. You will get bonuses.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online