Growth YouTube Channel & Video Editing

 • Tình trạng Đang Mở
 • Ngân sách $2 - $8 USD / hour
 • Tổng Lượt Chào Giá 24

Mô Tả Dự Án

I need to VR to grow my YouTube audience.

Tasks are:

(1) Post value-giving, high liked comments on other popular YouTube-Channels

(2) Post engaging comments under my videos with different user names

If you have experience in editing

(3) Raw video edit

(4) Ideas for engaging / funny elements for each raw video edit

Depending on the quality of work and results produced. You will get bonuses.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online