Đã đóng

Help setup audio, viddeo, editing and uploading to Youtube

Dự án này vừa được trao cho grantoverton với giá $222 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$160 - $200 USD
Tổng đặt giá
12
Mô tả dự án

Record short shows to be uploaded to youtube. Need someone to train us on how to properly use equipment, record, edit and upload

Được trao cho:
Simi Valley, United States

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online