Help setup audio, viddeo, editing and uploading to Youtube

 • Tình trạng Đang Mở
 • Ngân sách $160 - $200 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 14

Mô Tả Dự Án

Record short shows to be uploaded to youtube. Need someone to train us on how to properly use equipment, record, edit and upload

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Simi Valley, United States

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online