Đã đóng

Looking for an expert in YouTube and creating content for our channel

Dự án này đã nhận được 38 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là £385 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£250 - £750 GBP
Tổng đặt giá
38
Mô tả dự án

We are looking for someone to help us create video content for our YouTube channel and help market our business on YouTube.

Our business is a marketplace for the buying and selling of industrial machinery - and we would like to grow our channel and attract more visitors to the website.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online