Đã Đóng

Need a slickdeals poster with hot/frontpage/popular deals!

Need a slickdeals poster with hot/frontpage/popular deals!

Kỹ năng: Quảng cáo trên Facebook, Google Plus, Pinterest, Quảng bá truyền thông, Twitter

Xem thêm: help deals post slickdeals, blog poster need, slickdeals poster, professional poster need, forum poster need, poster need, need wordpress poster, poster popular site, need poster design

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) China

Mã Dự Án: #14668507

5 freelancer đang chào giá trung bình $28 cho công việc này

ksolak

Do not pass without check my poster portfolio! I am reading your request now and promise not waste your time. my poster portfolio : www.kadirsolak.com/eng/?id=1 if you want to find true freelancer you should ch Thêm

$30 USD trong 1 ngày
(7 Đánh Giá)
3.0
pradeepkumar44

I ’m an expert Social Media Marketer with full internet marketing techniques. I have more than 6 years working experiences in SMM, IM, SEM, SEO, Affiliation, etc. Relevant Skills and Experience Recently I have success Thêm

$25 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
$25 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
francofone

I can post deals and deals popular and make up vote on deals

$35 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
$25 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0