Đã đóng

Social Media Marketing

Dự án này đã nhận được 40 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $380 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 AUD
Tổng đặt giá
40
Mô tả dự án

I want someone to design and implement a social media campaign on facebook. The campaign should include an ad with a questionnaire and a landing page to capture the information. The project should target a specific market in and around Melbourne, Australia and predominantly target 25 - 55 year olds. This could be an ongoing project

I prefer someone based in Melbourne as I would like to meet them face to face and have a proven track record in such campaigns and implementation.

The industry is financial services.

MUST BE BASED IN MELBOURNE AS I NEED TO MEET THE PERSON

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online