Đã đóng

Social Media Marketing

Dự án này đã nhận được 22 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $402 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
22
Mô tả dự án

I am looking for an expert in all things social media, especially Facebook, Instagram and Pinterest. Getting ready to launch a new fragrance line for candles, diffusers and room sprays. Brand making its debut in July 2017 and looking to build product interest and consumer excitement prior to launch.

Multiple social campaigns should be designed. First campaign should launch by May 15, 2017. Additional campaigns will be launched before product debut on July 15, 2017.

Looking for a person/team with a complete solution across multiple social platforms - multiple campaign strategy, design, copywriting, implementation, and campaign analysis and reporting

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online