Đang Thực Hiện

Social Media Marketing

Đã trao cho:

$25 USD trong 1 ngày
(8 Đánh Giá)
3.0

11 freelancer đang chào giá trung bình $19 cho công việc này

$15 USD trong 1 ngày
(361 Đánh Giá)
6.8
msmasud15

I am specialize in Social Media Marketing with Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn, Google + Relevant Skills and Experience Social Media Marketing, Facebook Marketing, Marketing, Instagram, Twitter, Youtub Thêm

$10 USD trong 1 ngày
(221 Đánh Giá)
6.3
$30 USD trong 2 ngày
(104 Đánh Giá)
5.6
$30 USD trong 3 ngày
(107 Đánh Giá)
5.6
bapitikader

A proposal has not yet been provided

$10 USD trong 1 ngày
(12 Đánh Giá)
3.2
$15 USD trong 1 ngày
(8 Đánh Giá)
2.8
gurjinder1985

Hello sir/madam I am doing social media marketing projects from last three years, I have very good experience in these projects. Have very good skills to do this job Relevant Skills and Experience i have worked on Thêm

$25 USD trong 1 ngày
(2 Đánh Giá)
0.6
$15 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
rizwankarnachi02

A proposal has not yet been provided

$10 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
Rpanwar609

I am interested this type of job..

$20 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0