Social Media Marketing

Đang Thực Hiện

Đã trao cho:

$25 USD trong 1 ngày
(7 Đánh Giá)
2.9

13 freelancer đang chào giá trung bình $20 cho công việc này

$15 USD trong 1 ngày
(357 Đánh Giá)
6.8
msmasud15

I am specialize in Social Media Marketing with Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn, Google + Relevant Skills and Experience Social Media Marketing, Facebook Marketing, Marketing, Instagram, Twitter, Youtub Thêm

$10 USD trong 1 ngày
(203 Đánh Giá)
6.2
$30 USD trong 3 ngày
(106 Đánh Giá)
5.6
$30 USD trong 2 ngày
(100 Đánh Giá)
5.6
bapitikader

A proposal has not yet been provided

$10 USD trong 1 ngày
(8 Đánh Giá)
2.1
$15 USD trong 1 ngày
(3 Đánh Giá)
1.7
gurjinder1985

Hello sir/madam I am doing social media marketing projects from last three years, I have very good experience in these projects. Have very good skills to do this job Relevant Skills and Experience i have worked on Thêm

$25 USD trong 1 ngày
(2 Đánh Giá)
0.6
$35 USD trong 30 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
Rpanwar609

I am interested this type of job..

$20 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
rizwankarnachi02

A proposal has not yet been provided

$10 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
$15 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
$25 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0