Còn mở

Social Media Marketing For a Pancakes Outlet

Dự án này sẽ kết thúc trong 2 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là ₹21304 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹12500 - ₹37500 INR
Tổng đặt giá
18
Mô tả dự án

Have a local eatery which deals into pancakes which are very unique (A Concept From Holland). Need social media for that. Platforms needed: Facebook, Instagram and Zomato. Freelancer needs have relevant experience, should share company portfolio, suggestions, case studies, pitch based on which the apt freelancer will be chosen !

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online