Đã đóng

Social Media Marketing Strategy

Dự án này đã được trao cho JUSTDIGITALPVT với giá $150 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
13
Mô tả dự án

Hi, i need to build up a social media pie chart. All the strategy, analyze and build up the brand. To schedule the contents, the captions and images. Making a plan for the whole month content.

Được trao cho:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online