Đã đóng

Social Media Product Marketing

Dự án này đã được trao cho billybell89 với giá $164 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
27
Mô tả dự án

We are currently trying to sell t-shirt designs to audiences on Facebook, and Instagram, also if needed we can use other avenues to boost sales for our shirt designs. We need help with Facebook ads and other ads that will be necessary to sell our designs and get them to the right audiences.

If need be we are open to change our Shopify as well as we know that this may be a reason why we are not recieving higher sales results. To be successful we need to convert out clicks into actual buys.

Được trao cho:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online