Còn mở

maintaining 3 social media platforms - I am a writer and will provide content but you do the tech / posting of what I write

Dự án này sẽ kết thúc vào 1 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $10 USD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$8 - $15 USD / hour
Tổng đặt giá
15
Mô tả dự án

I have 3 social media websites set up for my business which I need someone to update and maintain - I am a writer and will write all content but will submit to you for posting throughout the week.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online