Còn mở

I would like to hire a Virtual Assistant

Dự án này sẽ kết thúc trong 3 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $446 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
59
Mô tả dự án

We are launching in less than a week our online store. We want in our team positive and marketing-oriented freelancers with a degree in Social Media Management/E Commerce Managent.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online