Aid with some Python questions.

 • Tình trạng Đã Hoàn Thành
 • Ngân sách $14 - $30 NZD
 • Tổng Lượt Chào Giá 12

Mô Tả Dự Án

There are 6 questions in total. 3 need to be reviewed and 3 need sample answers.

I will provide documents for help, if required.

Will not take long for an experienced python programmer.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Hoàn thành bởi:
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online